Gerda Bruggeman

Opdrachtgever
Fundament All-media

Rol
webdesigner

Disciplines
webdesign

Ontwikkel op basis van de content van de website van fase 1
een one-page wdersebsite waar potentiele kopers en huur
geinformeerd worden over de kavels en het gebied rondom
Leiden en waar zij zich kunnen aanmelden als kandidaat.

Churchillpark is een woningproject in
Leiden waarbij 75 woningen en circa
75-100 appartementen gerealiseerd zijn.
De woningen en appartementen bevinden
zich in het middensegment en zijn zowel te
koop als te huur. Om kopers en huurders te
erven heb ik in samenwerking met
Fundament-All media de website ontwikkel
dat voorzien is van een interactieve kavelkaart.